Società Dante Alighieri od roku 1889

Dante di Sandro Botticelli

Nezisková organizace Società Dante Alighieri vznikla v Římě v roce 1889 z iniciativy několika intelektuálů vedených italským nositelem Nobelovy ceny za literaturu Giosuè Carduccim za účelem „zachování a šíření italského jazyka a kultury ve vlasti i ve světě“. Zakladatelé pojmenovali organizaci po geniálním italském básníku Dante Alighierim pro jeho zásluhy na jazykovém sjednocení Itálie.

Pro dosažení svých cílů se římská mateřská organizace „Dante“ opírá o práci více jak 500 sekcí. První zahraniční sekce vznikly ve Švýcarsku, Belgii, Francii, Řecku a Turecku. Později se rozrostly v dalších zemích kolem Středozemního moře, v severní a východní Evropě, několika městech v severní a zejména jižní Americe a také v Kanadě. Začátkem minulého století souběžně s italskou koloniální expanzí vznikaly sekce v zemích jako je Libye, Etiopie a Eritrea. Mezi dvěma válkami se rozšířily na Dálný východ a rozrůstaly se zejména ve Spojených státech Amerických kam směřovaly četné skupiny italských emigrantů.

Dnes je organizace „Dante“ se svými 95 italskými a 423 zahraničními sekcemi působícími v 60 státech světa jednou z nejvýznamnějších institucí v rámci výuky italského jazyka a kultury. Sekce „Dante“ pořádají ročně zhruba 5900 kurzů italského jazyka a kultury a registrují více jak 200.000 členů-studentů. Zajišťují též šíření italské literatury ve světě prostřednictvím více jak 300 vlastních knihoven rozsetých po celé planetě, které dnes pečují již o více než 500.000 knih různých žánrů.

V posledních letech organizace „Dante“ rozšířila svůj instituční horizont ve snaze co nejlépe využívat nové technologie, které znamenají světový komunikační převrat na všech úrovních.

Nezisková organizace Società Dante Alighieri za 120 let svého působení naučila italsky miliony osob a dále pokračuje v plnění tohoto svého ušlechtilého závazku.

Z dějin organizace Z dějin organizace

První předseda společnosti Ruggiero Bonghi (1889 – 1895) pořádal kurzy italského jazyka určené pro italské emigranty v cizině.

Pasquale Villari (1896 – 1901) podpořil a umožnil zřizovní sekcí „Dante“ ve Středozemí a v severní Evropě.

Luigi Rava (1902 – 1906) svým přesvědčením o těsných vztazích mezi jazykem a kulturními, politickými a společenskými tématy každého národa, posílil úlohu organizace „Dante“.

Paolo Boselli (1906 – 1932) vymezil právně-správní podobu organizace a inicioval zřizování kurzů pro učitele italského jazyka v cizině.

Felice Felicioni (1934 – 1944) podnítil rozvoj organizace v Itálii a v cizině. Po krátkém působení vládního zmocněnce, Umberta Calossa (1945) následovalo předsednictví Vittoria Emanuela Orlanda (1946 – 1952), který přepracoval stanovy organizace a položil základy pro změnu struktury sekcí „Dante“ v Itálii a zahraničí v souvislosti se změnami ve společnosti po druhé světové válce.

V letech 1953 až 1955 následovala předsednictví Alberta Bergaminiho, Alessandra Casatiho a Vincenza Arangia Ruize. Posledně jmenovaný se zabýval doplňováním zahraničních knihoven „Dante“ novými svazky. Aldo Ferrabino (1956 – 1972) změnil stanovy organizace a přidělil valné hromadě úkoly administrativního charakteru a sněmu prohlubování záměrů organizace a prostředky pro jejich uskutečnění.

Giovanni di Giura (1970 - 1989) založil instituční časopis a podepsal plán spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí a neziskovou organizací Società Dante Alighieri.

Salvatore Valitutti (1989 – 1992). Za jeho předsednictví organizace „Dante“ oslavila 100 let od svého založení. Provedl revizi stanov s ohledem na aktuální vývoj společnosti a po schválení zákona č. 411 ze 3. 8. 1985 Parlamentem a se mu povedlo zřídit mezirezortní výbor pro koordinaci mezi Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem školství a organizací Società Dante Alighieri.

Massimo Pallottino (1993 – 1995) podepsal dohodu s Ministerstvem zahraničních věcí týkající se dotací pro jazykový projekt. Uspořádal výstavu „Itálie a její jazyk v zrcadle dějin“ a podpořil vznik sekcí v zemích východní Evropy.

Valná hromada v květnu 1996 zvolila předsedou organizace velvyslance Bruna Bottaie.