KURZ PRO UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM

KURZ PRO UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá v sobotu 14. října 2017 JEDNODENNÍ KURZ PRO UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM, jehož absolvování krajské soudy ke jmenování vyžadují. Veškeré předepsané předpoklady pro jmenování soudním tlumočníkem budou podrobně probírány v rámci kurzu.


http://www.kstcr.cz/cz/akce/podzimni-kurz-pro-uchazece-o-jmenovani-soudnim-tlumocnikem-1

Z dalších zajímavých akcí si dovolujeme poukázat na tradiční Mši svatou za překladatele a tlumočníky 27.9.2017, více na http://www.jtpunion.org/Akce/Akce/2017/MSE-SVATA-ZA-TLUMOCNIKY-A-PREKLADATELE

Odborné semináře v Belishe Beacon začínají již 23.9.2017, více na: http://www.kstcr.cz/cz/akce-jinych-organizaci/anglictina-nemcina-odborne-seminare-v-belisha-beacon

Těšíme se na setkání s Vámi

Představenstvo KST ČR