Staň se členem Dante

Členy organizace Società Dante Alighieri se můžou stát veřejné i soukromé právnické osoby a bezúhonné fyzické osoby, které přistoupí k jejiím stanovám a řádu a to bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, či politickou příslušnost.

Členové mohou být:

Řádní
Platící určité roční členské. Roční členské na rok 2013 ve výši 1200 Kč opravňuje k získání průkazky ŘÁDNÉHO ČLENA. Průkazka umožňuje využívat četné dohody, které instituce „Dante“ uzavřela s jinými subjekty a mít přístup jak do privátní sekce webových stránek www.ladante.it, tak i do multimediálního katalogu instituce „Dante“.

Studenti
Zápis do jednoho z jazykových kurzů organizovaných pražskou sekcí SDA opravňuje k získání průkazky ČLENA-STUDENTA, která umožňuje využívat četné dohody, které instituce „Dante“ uzavřela s jinými subjekty, účastnit se pořádaných akcí a mít přístup jak do privátní sekce webových stránek www.ladante.it, tak i do multimediálního katalogu instituce „Dante“.

Zasloužilí
Za poskytnutí relevantních služeb, nebo význačných sponzorských věcných darů či částek.

Čestní
Jsou to členové uznaní sekcí SDA za zvláštní zásluhy.

Stálí
Platící občas určitý příspěvek.

Dočasní
Platící stanovenou částku za využívané služby, které jim sekce SDA nabízí.

Vázva donátorům

 

Naše aktivity můžete podpořit zasláním libovolného příspěvku
na účet č. 1032676018/2700,
s uvedením variabilního symbolu 15002

Ohledně příslušného dokladu pro daňové účely dárce pište na tesoriere@dantepraga.cz