NAŠI UČITELE

Dott.ssa Antonella Bernardon
Narodila se v Trieste, vystudovala úspěšně Fakultu Humanistiky na Univerzitě v Trieste, obor Cizí jazyky a literatury. Během studia absolvovala v rámci projektu Erasmus rok na Univerzitě ve Vídni, kde se zaměřila mimo jiné na italskou literaturu. Od roku 2003 žije a pracuje v Praze. V roce 2004 složila státní zkoušku z českého jazyka na Státní jazykové škole v Praze. V Praze překládá a vyučuje italštinu pro dospělé v SDA, ve firmách a kulturních institucích. Od roku 2010 se zaměřuje také na výuku italštiny pro dětí a spolupracuje s různými základními školami. Pravidelně se účastní kurzů dalšího vzdělávání pro vyučující italštiny pro cizince jak v Praze tak v Itálii. Je spoluzakladatelkou Pražské sekce Společnosti Dante Alighieri.

Dott.ssa Monia Camuglia
Narozena ve  Florencii, vystudovala úspěšně  Filologii slovanských jazyků na l'Universita' degli Studi di Pisa a obhájila diplomovou práci na téma Aplikace komputačních systémů v analýze starých slovanských textů. Poté zahájila doktorandská studia na Bulharské akademii věd v Sofii.
Ok roku 1995 vyučovala italštinu v kurzech italského jazyka a kultury na Univerzitě v Pise,s kterou spolupracovala mnoho let. Od roku 2000 žije v Praze, kde nadále pokračovala ve výuce italského jazyka a zúčastnila se taktéž kurzů pro učitele italského jazyka jak v České republice, tak v Itálii.
Od roku 2005 je předsedkyní  pražské sekce SDA.

Dott.ssa Claudia Cimini
Narodila se v Římě. V roce 2000 vystudovala s vyznamenáním Univerzitu „Sapienza di Roma“, kde presentovala diplomovou práci s tématem: diskriminace pohlaví  italského jazyka v porovnání s  angličtinou.
Studovala dva roky v Anglii, kde získala post univerzitní stipendium. Potom se přestěhovala do Prahy.
V Praze učila italštinu pro cizince jak pro dospělé tak i pro děti u italského ústavu vzdělání v kurzech předškoláků a základní školy.
V posledních letech pracovala v různých školách a zejména na Univerzitě Masaryka, kde pracovala 4 semestry.
Patří mezi zakladatele českého výboru Dante Alighieri a stále učí i italské děti jejich mateřský jazyk a vyučuje italštinu v kurzech pro dospělé a děti.

Dott.ssa Arianna Conte
Vystudovala italskou didaktiku jako cizí jazyk na Università per Stranieri di Siena.
Od roku 2005 učí italštinu v různých zemích od Argentiny přes Jižní Koreu a Rusko a experimentuje s různými kulturami a způsoby výuky. V roce 2012 se přestěhovala do Prahy, kde od té doby spolupracuje se vzdělávací institucí Società Dante Alighieri. Základními principy její výuky jsou zaměření na studenta nejen jako na osobu učící se, ale také na osobnost a charakter. K italštině přistupuje jako k živému a autentickému jazyku a pravidelně se účastní dalšího vzdělávání pro učitele italštiny.

Dott. Fiodor Dri
Fiodor Dri, narozením Ital, ve svém dětství žil ve Španělsku, poté v Holandsku, a nyní již dvacet let žije v Praze. Kromě jeho mateřského jazyka italštiny mluví i španělsky, anglicky a česky.
Vystudoval vysokou školu Ca’ Foscari v Benátkách, obor obchod a administrace, má zkušenosti s výukou v Itálii, pracoval v turistickém sektoru v Praze, a od roku 2013 spolupracuje s Società Dante Alighieri, pro kterou vedl a nadále vede kurzy obchodní italštiny v CAMIC (Italsko-české obchodní komoře).
Zůčastnil se různých školení a kurzů pro výuku italštiny jako cizího jazyka a specializuje se na obchodní italštinu.

Dott.ssa Isabella Martini
Narozena v Praze, matka Češka a otec Ital, do Itálie se přestěhovala v pěti letech. Jejím rodným jazykem je italština, se skvělou znalostí češtiny, kterou odjakživa používala v rodinném kruhu.
V roce 2004 promovala s červeným diplomem na univerzitě v Pise, v oboru bohemistika, s diplomovou prací, která obsahovala celistvý překlad Vieweghova románu Báječná léta s Klausem.
Během studií získala diplom pro výuku italštiny pro cizince a L2 v centru Koiné v Lucce, které využívá metodu výuky DILIT, a zde pracovala až do roku 2009, ve kterém se přestěhovala zpátky do Prahy a začala učit v Societá Dante Alighieri, v skupinových a individualních kurzech a taky ve firmách. Kromě toho získala oprávnění jako zkoušející při zkouškách P.L.I.D.A. a pravidelně se účastní doplňujích vzdělávacích kurzů.
Je místopředsedkyne společnosti Societá Dante Alighieri – Pražská sekce.

Dott. Roberto Rega
Narodil se v Římě, v roce 2005 vystudoval s vyznamenáním Univerzitu Sapienza di Roma-obor současná italská literatura.

Během studia na vysoké škole absolvoval kurzy italského jazyka devadesátých let a přednášky italského jazyka pod vedením Profesora Luca Serianni, aktuálního zástupce ředitele Společností Dante Alighieri.
Od roku 2010 žije v Praze, kde vyučuje italský jazyk pro dospělé a od roku 2011 učí také děti.

Dott.ssa Laura Rubini
Pochází z Verony, žila rok ve Španělsku a 10 let v Německu, kde vystudovala španělskou a italskou filologii a také německou lingvistiku. Svá studia ukončila diplomovou prací na téma překladatelství. Žije v Praze od roku 1999.
Pravidelně navštěvuje školení pro učitele italštiny pro cizince. Od roku 1988 učí dospělé studenty a od roku 2011 začala učit i děti. Od roku 2008 se specializuje také na divadlo, jakožto nástroj pro výuku jazyků. Vedla kurzy italštiny a divadla.
Vyškolila se v metodě Act and Speak a navštěvovala semináře dramatické výchovy. Je spoluzakladatelkou spolku Piccola Compagnia Italiana a Praga.