NAŠI UČITELE

Dott.ssa Antonella Bernardon
Narodila se v Trieste, vystudovala úspěšně Fakultu Humanistiky na Univerzitě v Trieste, obor Cizí jazyky a literatury. Během studia absolvovala v rámci projektu Erasmus rok na Univerzitě ve Vídni, kde se zaměřila mimo jiné na italskou literaturu. Od roku 2003 žije a pracuje v Praze. V roce 2004 složila státní zkoušku z českého jazyka na Státní jazykové škole v Praze. V Praze překládá a vyučuje italštinu pro dospělé v SDA, ve firmách a kulturních institucích. Od roku 2010 se zaměřuje také na výuku italštiny pro dětí a spolupracuje s různými základními školami. Pravidelně se účastní kurzů dalšího vzdělávání pro vyučující italštiny pro cizince jak v Praze tak v Itálii. Je spoluzakladatelkou Pražské sekce Společnosti Dante Alighieri.

Dott.ssa Monia Camuglia
Narozena ve  Florencii, vystudovala úspěšně  Filologii slovanských jazyků na l'Universita' degli Studi di Pisa a obhájila diplomovou práci na téma Aplikace komputačních systémů v analýze starých slovanských textů. Poté zahájila doktorandská studia na Bulharské akademii věd v Sofii.
Ok roku 1995 vyučovala italštinu v kurzech italského jazyka a kultury na Univerzitě v Pise,s kterou spolupracovala mnoho let. Od roku 2000 žije v Praze, kde nadále pokračovala ve výuce italského jazyka a zúčastnila se taktéž kurzů pro učitele italského jazyka jak v České republice, tak v Itálii.
Od roku 2005 je předsedkyní  pražské sekce SDA.

Dott.ssa Claudia Cimini
Narodila se v Římě. V roce 2000 vystudovala s vyznamenáním Univerzitu „Sapienza di Roma“, kde presentovala diplomovou práci s tématem: diskriminace pohlaví  italského jazyka v porovnání s  angličtinou.
Studovala dva roky v Anglii, kde získala post univerzitní stipendium. Potom se přestěhovala do Prahy.
V Praze učila italštinu pro cizince jak pro dospělé tak i pro děti u italského ústavu vzdělání v kurzech předškoláků a základní školy.
V posledních letech pracovala v různých školách a zejména na Univerzitě Masaryka, kde pracovala 4 semestry.
Patří mezi zakladatele českého výboru Dante Alighieri a stále učí i italské děti jejich mateřský jazyk a vyučuje italštinu v kurzech pro dospělé a děti.

Dott. Fiodor Dri
Fiodor Dri, narozením Ital, ve svém dětství žil ve Španělsku, poté v Holandsku, a nyní již dvacet let žije v Praze. Kromě jeho mateřského jazyka italštiny mluví i španělsky, anglicky a česky.
Vystudoval vysokou školu Ca’ Foscari v Benátkách, obor obchod a administrace, má zkušenosti s výukou v Itálii, pracoval v turistickém sektoru v Praze, a od roku 2013 spolupracuje s Società Dante Alighieri, pro kterou vedl a nadále vede kurzy obchodní italštiny v CAMIC (Italsko-české obchodní komoře).
Zůčastnil se různých školení a kurzů pro výuku italštiny jako cizího jazyka a specializuje se na obchodní italštinu.

Mgr. Renáta Krbcová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Moderní filologie italský jazyk a literatura a portugalský jazyk a literatura. Během studií absolvovala dlouhodobé stáže na Univerzitách ve Florencii,Perugii a v Římě – La Sapienza .Studovala taktéž na Katolické univerzitě v Leuvenu v rámci Programu Erasmus. Od roku 1994 působí jako profesorka italské literatury v česko-italské sekci Gymnázia ÚSTAVNÍ.
Má dlouhodobé zkušenosti nejen s výukou skupinových kurzů, ale i s individuální výukou či výukou ve firmách organizovaných SDA, jejíž je zakládající členkou. Překládá texty z různých oborů – religionistika, právní problematika, ekonomie.
Pravidelně navštěvuje kurzy pro učitele italského jazyka pořádané jak v ČR, tak na Univerzitách v Perugii či Sieně. Se svými studenty připravila různorodé projekty v rámci  EU, které prezentovala na mezinárodních setkáních v Rimini, Pise, Bologni.

Dott.ssa Isabella Martini
Narozena v Praze, matka Češka a otec Ital, do Itálie se přestěhovala v pěti letech. Jejím rodným jazykem je italština, se skvělou znalostí češtiny, kterou odjakživa používala v rodinném kruhu.
V roce 2004 promovala s červeným diplomem na univerzitě v Pise, v oboru bohemistika, s diplomovou prací, která obsahovala celistvý překlad Vieweghova románu Báječná léta s Klausem.
Během studií získala diplom pro výuku italštiny pro cizince a L2 v centru Koiné v Lucce, které využívá metodu výuky DILIT, a zde pracovala až do roku 2009, ve kterém se přestěhovala zpátky do Prahy a začala učit v Societá Dante Alighieri, v skupinových a individualních kurzech a taky ve firmách. Kromě toho získala oprávnění jako zkoušející při zkouškách P.L.I.D.A. a pravidelně se účastní doplňujích vzdělávacích kurzů.
Je místopředsedkyne společnosti Societá Dante Alighieri – Pražská sekce.

Dott. Roberto Rega
Narodil se v Římě, v roce 2005 vystudoval s vyznamenáním Univerzitu Sapienza di Roma-obor současná italská literatura.

Během studia na vysoké škole absolvoval kurzy italského jazyka devadesátých let a přednášky italského jazyka pod vedením Profesora Luca Serianni, aktuálního zástupce ředitele Společností Dante Alighieri.
Od roku 2010 žije v Praze, kde vyučuje italský jazyk pro dospělé a od roku 2011 učí také děti.

Dott.ssa Laura Rubini
Pochází z Verony, žila rok ve Španělsku a 10 let v Německu, kde vystudovala španělskou a italskou filologii a také německou lingvistiku. Svá studia ukončila diplomovou prací na téma překladatelství. Žije v Praze od roku 1999.
Pravidelně navštěvuje školení pro učitele italštiny pro cizince. Od roku 1988 učí dospělé studenty a od roku 2011 začala učit i děti. Od roku 2008 se specializuje také na divadlo, jakožto nástroj pro výuku jazyků. Vedla kurzy italštiny a divadla.
Vyškolila se v metodě Act and Speak a navštěvovala semináře dramatické výchovy. Je spoluzakladatelkou spolku Piccola Compagnia Italiana a Praga.